Yogatuli

Przejdź do treści
ZASADY ZWROTÓW


1. Klient może zwrócić zakupiony towar do 14 dni od momentu realizacji dostawy.

2. W tym celu powinien odesłać nam formularz zwrotu (na adres: contact@yogatuli.com) oraz odesłać zakupiony produkty na adres podany w poniższym formularzu.

3. Aby zwrot był skuteczny, informacja o odstąpieniu od umowy sprzedaży musi dotrzeć do Sklepu do 14 dni od momentu realizacji pierwotnego zamówienia, a fizyczne dostarczenie produktu do 14 dni od zgłoszenia zwrotu Sprzedawcy.

4. Po otrzymaniu produktu Sprzedawca zweryfikuje jego stan i zatwierdzi zwrot kosztów zakupu produktu oraz jego dostawy, o czym poinformuje Klienta w osobnej wiadomości.

5. Sprzedawca może odmówić przyjęcia zwrotu, jeżeli zwracany towar będzie zniszczony.

Pełna treść postanowień w zakresie zwrotów towaru znajduje się w § 8 Regulaminu.

ZASADY REKLAMACJI


1. O chęci złożenia reklamacji Klient powinien poinformować Sprzedawcę za pomocą poczty elektronicznej, wysyłając oświadczenie na adres contact@yogatuli.com, w temacie wiadomości prosimy o wpisanie słowa "Reklamacja".

2. Reklamowany towar wraz z wydrukowanym oświadczeniem należy przesłać na adres podany w poniższym formularzu.

3. Reklamacja towaru zostanie rozpatrzona w przeciągu 14 dni kalendarzowych od dnia otrzymania reklamowanego towaru. O sposobie rozpatrzenia reklamacji towaru Klient zostanie poinformowany drogą mailową.

Pełna treść postanowień w zakresie reklamacji znajduje się w § 7 Regulaminu.
Wróć do spisu treści